Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu internetowego
www.salko.com.pl: Przedsiębiorstwo Odzieżowe „SALKO” Andrzej Łosiński, Andrzej
Sołtowski sp. jawna z siedzibą w Baranowie, ul. Rolna 38, 62-081 Baranowo, NIP:
7810002224.

Jakie dane zbiera serwis internetowy automatycznie podczas korzystania?

Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych
zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny.

Pliki cookies - tzw. ciasteczka

Podczas wizyty na stronie, niektóre obszary witryny mogą wymagać wykorzystywania tzw.
plików cookies. Są to specjale pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika
odwiedzającego witrynę w celu jego identyfikacji i zapamiętania niektórych informacji
potrzebnych do łatwiejszego poruszania się i korzystania z serwisu w przyszłości.

Powyższe pliki są wykorzystywane także przez podmioty trzecie takie jak np. Facebook,
Google poprzez narzędzia Google Analytics. Więcej o tym w jaki sposób Google korzysta z
danych ze stron internetowych znajdziesz TUTAJ.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe
pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie
problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z
producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies strona internetowa może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane
przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.
Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i
przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo
na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i
oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi
przez Państwo danymi osobowymi.

Dane osobowe
Warunki newslettera

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail.
W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Przedsiębiorstwo Odzieżowe „SALKO” Andrzej Łosiński, Andrzej Sołtowski sp. jawna z siedzibą w Baranowie, adres: ul. Rolna 38, 62-081 Baranowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000094338, nr REGON 00848247000000, nr NIP 7810002224 (dalej: Spółka)zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) oraz regulaminem.

Odwiedzając witrynę www.salko.com.pl, użytkownik może zostać poproszony o podanie
danych osobowych np. w celu wypełnienia formularza kontaktowego. Przedsiębiorstwo
Odzieżowe „SALKO” Andrzej Łosiński, Andrzej Sołtowski sp. jawna zaznacza, że nie
wykorzystuje ani nie przekazuje osobom lub podmiotom trzecim wyżej wymienionych
informacji osobistych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i dane
adresowe.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z
adresu: biuro@salko.com.pl.

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie powyższych informacji przesyłanych w plikach
cookies, możesz to zmienić poprzez odpowiednie ustawienia znajdujące się w opcjach Twojej
przeglądarki.

Rozumiem, że moje dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres potrzebny
do zrealizowania marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, a
następnie przez okres potrzebny do upływu czasu przedawnienia wszelkich roszczeń
związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa. Po upływie
tego okresu dane zostaną zniszczone.

Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Odzieżowe „SALKO” Andrzej Łosiński, Andrzej Sołtowski sp. jawna z siedzibą w Baranowie, adres: ul. Rolna 38, 62-081 Baranowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000094338, nr REGON 00848247000000, nr NIP 7810002224 (dalej: Spółka);
  2. kontakt mailowy do Spółki: biuro@salko.com.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do naszych Partnerów w celu świadczenia wsparcia technicznego oraz informatycznego;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, oraz w związku z koniecznością upływu terminów związanych z uprawnieniami klienta;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje, że realizacja i zawarcie umowy będzie niemożliwe.
Scroll to Top